Što je programiranje?

Klara

13.9.2022.

Riječ programiranje je postala toliko popularna da ju već možemo čuti u svakodnevnim razgovorima. Ipak, što ta riječ točno označava? Označava li programiranje izradu aplikacija i web stranica ili možemo pronaći jedinstvenu definiciju koja bi pojašnjava ovaj pojam

Programiranje je način na koji naređujemo računalu da riješi neki problem.

Ova definicija se sastoji od dva ključna elementa, a to su: 

1. Čovjek je nužan dio programiranja zato što je on taj koji daje naredbe računalu.

2. Računala su alati koji služe za jednostavnije riješavanje problema. 

 

Računalni programi ili softveri su ono što računalu daje funkciju. Bez softvera, računala bi služila isključivo kao alati koji pretvaraju električnu energiju iz jednog oblika u drugi. Upravo je softver dio računala koji pokreće operacijski sustav, tražilicu, e-mail, igrice i sve ostalo. 

 

Može li programiranje biti kreativno?

Kada je riječ o programiranju, ne postoji pogrešan način za riješavanje zadatka. Jedan zadatak može biti riješen na niz različitih načina, baš kao što slikar ne može ispravno ili neispravno naslikati svoju sliku. 

Možda se ponekad jedan način riješavanja zadatka čini boljim, ali to ne znači da je taj način jedini ispravan. Iskusan programer može riješiti nebrojno mnogo zadataka ako uključi svoju maštu!

Postoje tri koncepta koja čine osnovnu strukturu programiranja: slijed, izbor i ponavljanje. Pravilnom upotrebom ovih koncepata, može se riješiti gotovo svaki računalni problem. 

 

Programski jezici 

Nažalost, računala ne razumiju hrvatski, engleski, španjolski ili francuski pa moramo koristiti programske jezike kako bi mu davali naredbe. Postoji mnogo različitih programskh jezika od kojih svaki ima svoje prednosti. Neki su jezici prikladniji za određene vrste zadataka, ali ne možemo reći da postoji jedan jezik koji je bolji od ostalih. Primjerice, Python je programski jezik koji pripada grupi "programskih jezika opće namjene" te se može koristiti za riješavanje širokog spektra problema. Još neki od poznatih programskih jezika su BASIC, C, Java, PHP, jQuery, itd.