Trebaju li djeca učiti programirati?

Klara

6.10.2022.

Programiranje unaprjeđuje matematičke vještine ljudi pa tako i djece. Mnogi smatraju kako bi učenje programiranja trebalo uvesti u školske kurikulume te pružiti djeci važna znanja kako bi jednog dana bili konkurentniji na tržištu rada.

Pojednostavljeno, programiranje je komunikacija s računalom koristeći jezik koje računalo razumije. Ta komunikacija nam omogućuje stvaranje računalnih softvera, web stranica, aplikacija, video igrica, itd. 

Ali, zašto djeca trebaju učiti programirati? Učenje riješavanja problemskih zadataka, povećanje kreativnosti i kreativnog razmišljanja te kritičko promišljanje samo su neki od benefita programiranja. Izdvojiti ćemo nekoliko načina na koje programiranje pomaže Vašoj djeci:

1. Programiranje pomaže djeci pri rješavanju problema

Razumjevanje računala te osnovnih funkcija programiranja djeci daje uvid u to kako računalo funkcionira. Također, shvaćaju kako se matematika i logika mogu koristiti na kreativan način kod rješavanja problema. Upravo je to razlog zašto se mnogi zalažu da se programiranje uči u osnovnim školama. Vještina rješavanja problema vrlo je bitna u svim životnim aspektima, a ne samo u programiranju. Učenje te vješnite u djetinjstvu može djeci olakšati mnoge životne probleme na koje će naići. 

 

2. Programiranje predstavlja djeci izazov te ih uči ustrajnosti

Programiranje kod djece razvija upornost - uči ih da ne odustaju nakon neuspjeha! Uče da neuspjeh nije nužno loša stvar već može služiti kao prilika za učenje. Ovo je jedan od najvažnijih razloga zašto bi djeca trebala programirati - brzo će naučiti da je "otklanjanje pogrešaka" zabava programiranja. 

 

3. Uči djecu razmišljati

Programiranje pomaže pri učenju kako razmišljati o problemu. Učenje programiranja se ne zasniva na pukom prepisivanju koda već učenju kako razmišljati drugačije. Kako bi bio sposoban učinkovito raditi, programer mora koristiti logičko zaključivanje. Također, mora biti u stanju vidjeti veliki problem te ga rastaviti na manje komponente kako bi ga rješio na učinkovit način. Takva dekompozicija problema je jedna od ključnih značajki računalnog promišljanja. 

 

4. Dijete programiranje proširuje svoju kreativnost

Računalno programiranje uči djecu eksperimentiranju te im daje samopouzdanje da budu kreativni - daje im priliku dizajnirati nešto u potpunosti njihovo. Djeca napreduju stvaranjem nečega što vole. Baš kao i kod učenja jezika ili sviranja instrumenta, potrebna je motivacija, a motivacija se budi kada je rezultat vidljiv. Budući da je programiranje lako shvatiti, posebice djeci, samopouzdanje dolazi brzo. 

 

5. Računalno programiranje je budućnost

Kada promotrimo način na koji se svijet razvija, programiranje je izuzetno korisna vještina koju treba posjedovati. Sve veći broj tvrtki (ne samo onih u tehnološkom sektoru) se oslanja na računalno programiranje te u velikoj mjeri ovisi o njemu. Djete koje tu vještinu savlada u ranoj dobi posjedovat će mnogo prednosti i mogućnosti zapošljavanja, bez obzira na to u koju industriju poželi ući. Ovo je još jedan od razloga zašto bi programiranje trebalo uvesti u školsko obrazovanje. 

 

6. Programiranje pomaže djeci zabaviti se s matematikom

Programiranje je jezik matematike. Učenje programiranja uključuje mnoge vještine kao što su organiziranje i analiza podataka. Djeca mogu ravijati svoje matematičke vještine tijekom programiranja, a da toga nisu niti svjesna. Korištenje logike i računskih vještina može učiniti matematiku zanimljivom i zabavnom.